Thực Tập

Ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam đang phát triển vượt trội và chúng tôi hào hứng là một phần của nó. Một trong những chìa khóa trong tầm nhìn của chúng tôi là nuôi nấng và phát triển những tài năng sáng tạo địa phương.

Ở Happy Canvas, chúng tôi luôn nói, “Chúng ta có thể dạy cho bất cứ ai về những kĩ năng phát triển một dự án phim, nhưng chúng ta không thể dạy họ sự sáng tạo.”

 

Nếu bạn là một người có sức sáng tạo cao và muốn làm việc trong nền công nghiệp điện ảnh, Happy Canvas có một chương trình thử việc có trả lương mà chúng tôi sẽ dạy bạn những yếu tố cơ bản trong việc phát triển và sản xuất phim điện ảnh.

 

Cơ hội thử việc này tập trung vào phát triển ý tưởng câu chuyện bắt đầu từ bản sơ thảo sáng tạo chi tiết, giám sát quá trình chuyển giao một kịch bản và học những bước để đem kịch bản vào sản xuất. Chương trình thử việc này không đảm bảo bạn sẽ làm việc trên phim trường.

 

Kéo xuống để thấy thêm chi tiết.

IMG_0079

Cung cấp một trong ba bài tập viết dưới đây

Chọn một để hoàn thành:

–  1 trang – giải thích lý do bạn muốn làm việc trong nền công nghiệp điện ảnh và cụ thể hơn là Happy Canvas.

–  1 trang – Phim điện ảnh ưa thích nhất của bạn là gì và tại sao.

–  1 trang – một đề cương câu chuyện gốc.

Để đăng kí, xin hãy đọc hướng dẫn kĩ và email chúng tôi tại support@happycanvasfilms.com. Nếu bạn không làm theo hướng dẫn, chúng tôi sẽ không thể xem xét hồ sơ của bạn cho dù nó hay đến đâu.