Bạn có một câu chuyện muốn chia sẻ?

“Bạn có điều gì say mê muốn kể, có điều gì khiến bạn mất ngủ hay thậm chí quên cả bạn bè?”

 

Nếu câu trả lời là CÓ! Thì chúng tôi muốn nghe về nó dù ở bất kể thể loại gì.

 

Nếu bản miêu tả của bạn phù hợp với tiêu chí của chúng tôi bạn sẽ được liên hệ để nộp bản đề cương hoặc kịch bản. Vì lí do pháp lý, chúng tôi không nhân kịch bản phim khi chưa được yêu cầu.

 

Kéo xuống để đăng kí. (làm theo hướng dẫn và nộp chỉ lời tựa đề hoặc bản miêu tả ngắn cho câu chuyện của bạn)

 

Chúc một ngày vui vẻ!

ĐĂNG KÝ